<<< အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ၊ လူမႈေရးမွာ ဟာမိုနီ(Harmony)အေတြးအေခၚမွာ ဂလိုဘယ္လ္(Global)ယဥ္ေက်းမႈမွာ လိုကယ္(Local) အမွန္တရားအတြက္ ဓားတစ္လက္ အျမဲေဆာင္ထားသူ ဓားဆိုတာလည္း တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး၊ တရားဓမၼပါပဲ >>>

Friday, September 20, 2013

"ထူးဆန္းေသာ မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာ"

20.9.2013
မိဘမ်ား မသိလုိက္ရေသာ သားျဖစ္သူရဲ႕ မဂၤလာဖိတ္စာေလးပါ။ အကြက္နံပါတ္လည္း မပါပါဘူး။ ေမာင္ႏွမေတြလည္း မသိလုိက္ရဘူး။ မနက္ျဖန္ မဂၤလာေဆာင္မွာ ဒီေန႔ ညေန 6:00 နာရီမွ ဖိတ္စာေဝ တယ္။ မိဘေတြ ဖိတ္စာလုံးဝမရဘူး။ အသိမူဆလင္အိမ္မွ အစ္ကုိဝမ္းကြဲႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔က ေတြ႕ရွိခဲ့လုိ႔ သိလုိက္ရတာပါ။
ေကာင္ေလးက-ဗမာ/ဗုဒၶ
ေကာင္မေလးက-မူဆလင္/အစၥလာမ္
မဂၤလာေဆာင္မွာက ေကာင္မေလးအိမ္
မဂၤလာအခမ္းအနားကို သြားေရာက္စုံစမ္းၾကည့္ၾကပါဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment